İşbu metin, Dundra Internet sitesi, mobil uygulaması, Facebook Messenger bot uygulaması, BiP Messenger bot uygulaması ve Yaani arama motoru bot uygulamasını (bundan böyle DUNDRA veya UYGULAMA olarak anılacaktır) ziyaret eden ziyaretçiler veya kullanan kayıtlı kullanıcıları ve DUNDRA ile etkileşime geçen tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI ve çoğul KULLANICILAR olarak anılacaktır) arasındaki UYGULAMA kullanım şartlarını içermektedir.

 1. GENEL ŞARTLAR

  KULLANICILAR, DUNDRA tarafından işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her tür değişikliği UYGULAMA’ya eriştikleri, UYGULAMA’yı ziyaret ettikleri veya kullandıkları sürece kabul etmiş sayılmaktadırlar.

  DUNDRA’da kayıtlı kullanıcı olmak için uygulama kayıt ekranlarında kullanıcı bilgileri formunun eksiksiz ve açık olarak doldurulması ve işbu Kullanım Koşulları’nın açıkça kabul edilmesi gerekmektedir.

  DUNDRA ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır ve bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi-işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

  KULLANCI, DUNDRA ‘da yayımladığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda yer alan ve aşağıda sıralanmış hükümler çerçevesinde sorumludur:

  • İntihara Yönlendirme: Başkasını intihara azmettirmek, teşvik etmek, başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek suçtur ve kabul edilemez.

  • Çocukların Cinsel İstismarı: On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar suçtur ve kabul edilemez.

  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek suçtur ve kabul edilemez.

  • Sağlık için Tehlikeli Madde Temini: Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara vermek suçtur ve kabul edilemez.

  • Müstehcenlik: Müstehcen görüntülerin, yazı veya sözlerin, içeriğin yayımlanması, paylaşılması suçtur ve kabul edilemez.

  • Fuhuş: Bir çocuğu, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, aracılık etmek suçtur ve kabul edilemez.

  • Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama: Çocukların, kişilerin kumar oynaması için yer ve imkân sağlamak suçtur ve kabul edilemez.

  • Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek veya sövmek suçtur ve kabul edilemez.

  KULLANICI, telefon ekranını açık bırakması, bilgisayarını açık ve başıboş bırakması, kendi istemi ile kişisel verilerini açıkça paylaşması vb. kendi ihmalinden ötürü kendi verilerinin 3. partilerce ele geçirilmesi ve izinsiz kullanımından doğacak tüm maddi ve manvei zararlardan kendi mesul olduğu gibi DUNDRA’yı sorumlu tutamaz.

  DUNDRA, KULLANICI’nın kendisine gösterilen içerikten yapacağı kişisel çıkarımlar, yanlış anlaşılmalar ve bunlara bağlı olarak alacağı kişisel ve davranışsal kararların kendileri ve/veya tanıdıkları ve/veya tanımadıkları çevresindeki kişileri etkileyecek fiziksel veya psikolojik yaralanmalara, kalıcı hasarlara ve hatta ölüme sebep olacak davranış biçimlerinden, mevcut veya sonradan ortaya çıkan davranış bozukluklarından mesuliyet kabul etmemektedir. DUNDRA, KULLANICILAR’ın psikolojik yeterliliklerinin ve akli dengelerinin doğrudan takibini yapmaz, yapamaz ve böyle bir takipten mesul değildir.

  KULLANICILAR, DUNDRA ve diğer KULLANICILAR ile UYGULAMA üzerinden yaptıkları iletişimlerde Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası yasalar ve genel ahlak kurallarına uygun paylaşımlarda bulunmakla yükümlüdür. KULLANICILAR’ın yapacağı yasadışı paylaşımlar veya genel ahlaka uygun olmayan paylaşımlardan ötürü DUNDRA mesuliyet kabul etmez. Yasadışı veya ahlaka aykırı paylaşımlarda bulunan KULLANICILAR’ın bu davranışları ve paylaşımları tespit edildiği anda DUNDRA üyelikleri sonlandırılacak ve durumun gerekliliğine göre KULLANICILAR hakkında gerekli bilgiler T.C. iç ve dış güvenlik birimleri ile talep olmaksızın paylaşılabilir olup, bu ve benzeri paylaşımlardan DUNDRA’nın karşılaşacağı tüm maddi ve manevi zararların mesuliyetini paylaşımı yapan KULLANICI üstlenmeyi kabul eder.

 2. YASAL KULLANIM YAŞI

  KULLANICILAR, DUNDRA’da sunulan içerik ve diğer hizmetlerden bir bedel dahilinde veya ücretsiz olarak yararlandıkları ve herhangi bir şekilde UYGULAMA’ya erişim sağlayarak 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin veya yasal yükümlülerinin onayına sahip olduklarını, işbu Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduklarını, tamamıyla anladıklarını ve tüm maddeleri kayıtsız şartsız onaylayarak kabul ettiklerini peşinen taahhüt ederler.

  DUNDRA’da kayıtlı kullanıcılarının görebilecekleri alanlara 16 yaşından küçükler kesinlikle kabul edilmemekte olup, UYGULAMA’nın herkese açık bölümlerinin ise 13 yaşından küçükler tarafından kullanılması kesinlikle tavsiye olunmaz.

 3. İÇERİK

  DUNDRA’da sunulan içerikler astronomi ve çeşitli bilimlere dayandırılmış hayal ürünü içerikler olup, KULLANICILAR’ı pozitif etkilemeye, olumlu düşünmeye yönlendirmeye ve kişisel olarak kendilerini iyileştirmeye yöneltici metinler ve görsellerden oluşmaktadır. DUNDRA tarafından KULLANICILAR’a sunulan içerik gerçeklik içermez ve tamamen KULLANICI’nın kendi paylaştığı bilgiler dahilinde KULLANICI’ya uygun olabilecek hayali kurgulara ait metinleri KULLANICI’nın eğlenmesi ve iyi vakit geçirmesi için paylaşır. Bu sebeple DUNDRA’da yayınlanan içerikler yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğinden ötürü çocuklar ve zihinsel engelliler ile şizofreni, depresyon vb. psikolojik tedavi gören kişiler için uygun değildir.

 4. FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

  DUNDRA’da yer alan tüm içerikler yaratıcı içerikler olup, DUNDRA ve bağlı uygulamalarında kullanılmak üzere özel olarak lisanslanmıştır ve tüm bu içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabi ve içeriğe ilişkin her türlü ses, görüntü, yazılı belge ve her türlü ses, görüntü, yazı, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları Biber Bilişim Teknolojileri ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ye aittir. UYGULAMA’nın yapısı ve içeriğinde yer alan her tür metin, işitsel ve görsel malzemeler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunun kapsamında korunmaktadır.

  UYGULAMA’da yer alan hiçbir yazı, işitsel veya görsel medya bütünüyle veya kısmen önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz, başka ortamlara yüklenemez veya dağıtılamaz.

 5. GİZLİLİK

  DUNDRA tüm KULLANICILAR’ının özlük ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. KVKK şartnamesi, Gizlilik Politikamız ve işbu Kullanım Koşulları ile yasal yargı mercilerinin T.C. yasalarınca kanuni istemleri haricinde, her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgiler, hiçbir kurum veya kuruluşla paylaşılmamaktadır.

  DUNDRA, veri merkezinin ve verilerin kazar standartlarına uygun olarak korunmasına özen göstermekle birlikte kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü bilgi hırsızlığı, siber saldırı vb. sebeplerden ötürü üçüncü şahısların eline cebren ve hile ile geçen bilgilerin kötü niyetli kullanımından sorumluluk kabul etmemektedir.

 6. ÖDEME VE İADE ŞARTLARI

  DUNDRA, haftalık, aylık veya senelik tekrar eden abonelikli, tekil satışlı ve ücretsiz hizmetler sunmaktadır.

  DUNDRA, ücretli olmayan veya kayıt gerektirmeyen bir hizmetin durumunu sonradan ücret veya kayıt gerektiren bir hale getirebilir, hizmeti veya ürünü geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

  DUNDRA’da UYGULAMA kredisi ile yapılan satışlar sondur. Krediler kullanılmamış olsa dahi, üyelik iptali ve benzeri sebeplerle iade edilmez.

  Nakit ve nakite eş değer yöntemlerle yapılan (kredi kartı, nakit, havale vb.) doğrudan hizmet satışları haftalık hizmetlerde en fazla son 1 hafta, aylık hizmetlerde en fazla son 1 ay, senelik ve ücretsiz hizmetlerde iade kabul edilmemektedir.

  Mobil ödeme üzerinden (TürkTelekom, Turkcell, Vodafone vb.), yapılan ödemeler ilgili ödeme sistemi iade seçenekleri içerdiği sürece nakit ve nakite eş değer yöntemlerde belirtildiği şekilde iade edilebilir.

  İade işlemleri sadece ödemenin alındığı orijinal ödeme yöntemi tarafından iade edilmektedir ve farklı bir yöntemle iade mümkün değildir.

 7. BİLGİ PAYLAŞIMI

  DUNDRA, KULLANICILAR’ın gizliliğini ihlal etmeden hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile KULLANICI’nın UYGULAMA kullanım bilgilerini tutmaktadır. Ayrıca UYGULAMA ve UYGULAMA’ya ait pazarlama faaliyetlerinin performansını arttırmak amacıyla DUNDRA bazı bilgileri istatistiksel amaçla anonimleştirerek rapor, reklam ve pazarlama amaçlı iş ortakları ile paylaşmaktadır.

 8. ÜYELİK İPTALİ

  KULLANICILAR üyeliklerini UYGULAMA’da yer alan profil alanı üzerinden istedikleri an sonlandırabilirler. KULLANICILAR üyeliklerini sonlandırsalar dahi işbu Kullanım Koşulları bağlayıcılığını sürdürmektedir.

  Aynı şekilde DUNDRA istediği herhangi bir üyeliği istediği zaman sonlandırabilir.